วันที่ 19 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsชาวบ้าน 62 ราย เข้ารับฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์มพระราชทาน" ที่โรงพยาบาลบัวเชด


20 ก.ย. 2564, 18:08ชาวบ้าน 62 ราย เข้ารับฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์มพระราชทาน" ที่โรงพยาบาลบัวเชด
วันที่ (20 กันยายน 64) เวลา 13.30 น. ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่หอประชุมโรงพยาบาลบัวเชด นายพิศาล เค้ากล้านายอำเภอบัวเชด นายประทีป ตลับทอง ผอ. โรงพยาบาลบัวเชด นายวงศ์สิทธิ์ ริมงาม หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอบัวเชด นางพยอม ปัดภัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงาน ปฐมภูมิองค์รวมโรงพยาบาลบัวเชด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และ หัวหน้า รพ.สต. ทุกตำบลของอำเภอบัวเชด เยี่ยมให้กำลังใจผู้รับการฉีคชีน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ที่จุดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ที่โรงพยาบาลพยาบาลบัวเชด


 โดยที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญ ของการเร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระสงฆ์ นักบวชและผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาค ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)


 

ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ ได้รับสนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จำนวน 2,500 โดส สำหรับให้บริการประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง พระสงฆ์ นักบวช ในอำเภอต่างๆ พื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,500 ราย โดยมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 – 21กันยายน 2564 ซึ่งในวันนี้ได้ทำการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน ให้กลุ่มเป้าหมาย ที่โรงพยาบาลบัวเชด จำนวน 62 ราย 62 โดส วันนี้ มียายไสย สมร อายุ 79 ปี ชาวบ้านป่ะเดียด ต. บัวเชด ผู้ป่วยติดเตียง มารับบริการ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ด้วย
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.