วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผู้ว่าฯเลย มอบเหล่ากาชาด-ปภ.-นอภ.ท่าลี่ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 70 ครัวเรือน


18 ก.ย. 2564, 13:22ผู้ว่าฯเลย มอบเหล่ากาชาด-ปภ.-นอภ.ท่าลี่ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 70 ครัวเรือน
วันที่ 18 กันยายน 2564 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบหมายให้นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยและคณะ พร้อมด้วยนายยศกร สุขสอาด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ นายพงษ์ธณนท์   ปัญญาประชุม นายอำเภอท่าลี่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมมอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่  บ้านเมี่ยง บ้านหนองผือ บ้านขอนแก่น ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จำนวน 70 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว เบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.