วันที่ 21 ก.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเปิดไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้นักเรียน เริ่มฉีดตุลาคมนี้


15 ก.ย. 2564, 19:43เปิดไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้นักเรียน เริ่มฉีดตุลาคมนี้
วันนี้ (15 ก.ย.64) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้เผย Timeline การฉีดไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน ซึ่งจะเริ่มฉีด ต.ค. 64 โดยมีไทม์ไลน์ดังนี้  10-17 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน // 17 - 22 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลผู้ปกครอง // 2-24 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ // 25 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะรับไฟเซอร์ส่ง ศธจ. // 28-30 ก.ย. 64 ศธจ. วางแผนและกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน // 1 ต.ค. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา รับทราบกำหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่ และ 4 ต.ค. 64 เริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน
  
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.