วันที่ 21 ก.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsอุทยานฯภูหินร่องกล้า พร้อมเปิดท่องเที่ยว-พักแรม 16 ก.ย.นี้


15 ก.ย. 2564, 09:09อุทยานฯภูหินร่องกล้า พร้อมเปิดท่องเที่ยว-พักแรม 16 ก.ย.นี้
นายสุริยา กาละสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เปิดเผยว่า ตามที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งขาติภูหินร่องกล้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิต-19 ของจังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดพิษณุโลก

ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผ่อนคลายลงบ้างแล้ว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ และอยากเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ประกอบกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ให้อุทยานแห่งชาติ พิจารณาเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมบางแห่งที่สามารถดำเนินการได้และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนครไทยแล้ว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในวันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไปสำหรับการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติตต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดพิษณุโลก และข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยว และพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติตามมาตรการ "ท่องเที่ยววิถีใหม่ เที่ยวอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19" ของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอย่างเคร่งครัด ต่อไป
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.