วันที่ 21 ก.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"กองพลทหารราบที่ 9" พร้อมคณะ นำรถครัวสนามปันสุข ประกอบอาหารแจกจ่าย ปชช. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


15 ก.ย. 2564, 07:10"กองพลทหารราบที่ 9" พร้อมคณะ นำรถครัวสนามปันสุข ประกอบอาหารแจกจ่าย ปชช. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
วันที่ 14 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า กรมทหารรราบที่ 29 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี สั่งการให้หน่วยขึ้นตรง กรมทหารราบที่ 29 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชาทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมด้วย รถครัวสนามปันสุข ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในชุมชนบ้านท่าแจง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทหารพระราชา มีแล้วแบ่งปันกองทัพบก ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย โดยได้นำรถครัวสนามสำหรับการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2564 ออกเดินทางจากพื้นที่ฝึกฯ ไปยังหมู่บ้านชุมชนบ้านท่าแจง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เพื่อนำสิ่งของปันสุข ประกอบด้วย อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน 300 กล่องและเครื่องบริโภค ไปมอบให้กับ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

 

ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยได้มอบนโยบายและสั่งการให้หน่วยงานกองทัพบกทั่วประเทศ นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วย บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน

 

สำหรับอำเภอไทรโยค นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ  ครัวท้องถิ่น ท้องที่ จิตอาสาประชาร่วมใจ ประจำอำเภอไทรโยค พร้อมด้วย นางสมฤดี ธนภิญโญ ท้องถิ่นอำเภอไทรโยค  นายกรไชย สุขกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ลุ่มสุ่ม  นางสาวรุ่งอรุณ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านท่าตาเสือ ต.สิงห์  นางจันทรา มะเจียกจร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคีธรรม และประชาชนจิตอาสา ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านวังโพธิ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการ ตรวจ เฝ้า จุดตรวจตามด่าน และเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์พักคอย ทั้งอำเภอไทรโยค ภายหลังนายอำเภอได้มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท และ ร่วมประกอบอาหาร (ไข่คอนโด ผัดผักบุ้งไฟแดง ผัดคะน้าไฟแดง ) แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน

 

นายอำเภอขอเชิญชวน ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมกันบริจาคของอุปโภค - บริโภค ( ไข่ ผัก เนื้อสัตว์ ) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

  


 
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.