วันที่ 22 ก.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ "ปลัด มท." และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563


14 ก.ย. 2564, 08:12

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ "ปลัด มท." และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563วันที่ 13 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 พร้อมคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.