วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsคลังเตรียมเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปรับเกณฑ์รายได้


9 ก.ย. 2564, 17:39คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปรับเกณฑ์รายได้

วันที่ 9 ก.ย.64 มีรายงานว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม อนุมัติเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รอบใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มตกหล่น หรือผู้ที่ไม่เคยถือบัตรฯ สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติใหม่อีกครั้ง

โดยเสนอให้มีการปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน รวมถึงจะนำทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่างๆ มาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย  เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่แท้จริง ปิดช่องโหว่ไม่ให้คนที่ไม่จนเข้ามาแอบอ้างสิทธิ 

ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากต้องเลื่อนการพิจารณามาเรื่อยๆ เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่  


 

 อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาคลังไม่ได้เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการมากว่า 3 ปีแล้ว แต่ก็ได้ทำเรื่องเตรียมพร้อมไว้แต่มาติดปัญหาโควิดเสียก่อน ดังนั้นการลงทะเบียนรอบนี้จะเป็นการอัพเดทข้อมูลใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 13.6 ล้านคน แต่เมื่อเปิดใหม่แล้วจะมีคนเข้ามาเพิ่มหรือลดลงจะต้องรอดูอีกครั้ง เพราะอาจมีทั้งคนที่มีงานทำ มีรายได้เกินเกณฑ์ก็จะไม่ได้สิทธิ หรืออาจมีคนที่เพิ่งได้รับผลกระทบจากโควิดเข้ามาใหม่ และหลังจากนี้คลังจะพยายามอัพเดทข้อมูลรายได้ผู้ถือบัตรให้ทันสมัยทุกๆปี


ปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทต่อคนต่อเดือน ค่าเดินทางโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน ส่วนลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า นอกจากนี้ หากเป็นผู้พิการได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน และล่าสุด ครม.ยังอนุมัติเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรคนจนเดือนละ 200 บาท นาน 6 เดือน จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ ดังนั้นจึงจะคาดว่าบัตรสวัสดิการปัจจุบันยังใช้สิทธิได้ต่อถึงสิ้นปีนี้ และหากเริ่มใหม่จะต้องรอไปถึงปีหน้า
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.