วันที่ 26 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเตือน "จับดาวทะเล" ถ่ายภาพเล่น มีความผิด อาจทำน้องบาดเจ็บ-ถึงขั้นตายได้


8 ก.ย. 2564, 13:53เตือน "จับดาวทะเล" ถ่ายภาพเล่น มีความผิด อาจทำน้องบาดเจ็บ-ถึงขั้นตายได้
กรมอุทยานแห่งชาติแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานกรณีมีการแชร์ภาพพบกลุ่มบุคคลจับ “ดาวทะเล” หลากสี มากองเรียงกัน และถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนาน ตามที่ปรากฏภาพในโลกสังคมออนไลน์นั้น การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เพราะอาจทำให้ดาวทะเลได้รับบาดเจ็บ และตายได้

ซึ่งขณะนี้ ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ไม่จับดาวทะเล และสัตว์ทะเล ขึ้นมาถ่ายภาพ หรือจับน้องๆ ขึ้นมาเล่น เพราะจะทำให้สัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บหรือตายได้ แต่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชม และเก็บภาพความสวยงามได้ซึ่งต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ การกระทำดังกล่าว ถือเป็นการจับสัตว์ทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติ มีโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ มาตรา 19 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้างมิให้บุคคลใด กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดัง (3) ล่อหรือนำสัตว์ป่าออกไปหรือกระทำให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใดๆ ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบให้น้อยที่สุด  ทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.