วันที่ 25 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsกทม. เปิดไลน์ "BKKCOVID19CONNECT" คัดกรอง-ดูแลผู้ป่วยโควิด


29 ส.ค. 2564, 11:23กทม. เปิดไลน์ "BKKCOVID19CONNECT" คัดกรอง-ดูแลผู้ป่วยโควิด
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งยังคงพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครได้เร่งเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง รวมทั้งได้ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วย ด้วยการเปิดโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ(Community Isolation) และให้การดูแลผู้ป่วยที่ทำการแยกกักตัวเองที่บ้าน(Home Isolation) เพื่อให้ประชาชนได้เข้าสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐานและปลอดภัย 


นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ทำระบบแจ้งส่งผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล โดยใช้[email protected] เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการคัดกรองสำหรับผู้ป่วยที่มีผล RT-PCR เป็นบวก ผู้ป่วยที่มีผล ATK จากการตรวจเอง หรือสถานพยาบาลเอกชนเป็นบวก และผู้ป่วยที่มีผล ATK จากการตรวจโดยหน่วยงานของรัฐเป็นบวก  โดยผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยซึ่งมีข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย อาทิ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย สามารถเป็นผู้กรอกข้อมูลในระบบแทนได้ จากนั้นจะมีทีมแพทย์เป็นผู้ประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้น ให้คำปรึกษาในการดูแลตนเอง และส่งต่อผู้ป่วยไปยังศูนย์พักคอย รพ.สนาม หรือ Hospitel ตามระดับอาการของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยคลายความกังวล และได้เข้าสู่ระบบการดูแลให้เร็วที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงของโรค ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้บริการได้โดยกดเพิ่มเพื่อนในโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน LINE @BKKCOVID19CONNECT หรือที่ shorturl.asia/afk0S
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.