เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"รองผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ" จับมือ "รองผู้ว่าฯ อุดรมีชัย" ร่วมมือปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ


24 ส.ค. 2562, 09:40"รองผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ" จับมือ "รองผู้ว่าฯ อุดรมีชัย" ร่วมมือปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
เมื่อวันที่  23​ ส.ค.​62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ นายทรงพล  ใจกริ่ม  รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับนายลึม  ซกโต  รอง  ผวจ.อุดรมีชัย  ราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อหารือความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา  ซึ่งสำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน  (BLO)  ร่วมกับ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง  2 ประเทศ  ได้ร่วมกันจัดการประชุมนี้ขึ้น  โดยมี  นายอรรถพล  อรรคบุตร  นายอำเภอภูสิงห์  พร้อมด้วย  นายฮอจิน  วีระยุทธ  นายอำเภออัลลองเวง  ส่วนราชการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง  2  ประเทศ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นายทรงพล ใจกริ่ม รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน (BLO) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่าง อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย และ อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดผ่านแดนถาวรไทย - กัมพูชา  ช่องสะงำ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน ตลอดจนเป็นการพบปะสร้างความสัมพันธ์ความเชื่อมั่น เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา  ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา  การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี ประสบผลสำเร็จในการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหนึ่ง โดยในวันนี้ อ.ภูสิงห์ ได้เรียนเชิญฝ่ายกัมพูชา  มาประชุมอย่างเป็นทางการ  เพื่อหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งนับวันจะแพร่ระบาดและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งปัญหาอื่น ๆ ตามแนวชายแดนที่เราสามารถพูดคุย  และสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้

นายลึม ซกโต รอง  ผวจ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวว่า  ทางฝ่ายกัมพูชาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนกัมพูชา - ไทย อย่างเต็มที่  แต่ในการดำเนินการยังขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น  ทางฝ่ายกัมพูชาจึงขอให้ฝ่ายไทยสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือตรวจหาสารเสพติด ซึ่งต้องขอขอบคุณที่ฝ่ายไทยยินดีให้การสนับสนุนและพร้อมอบรมให้กับความรู้และวิธีการใช้งานให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา  หลักสูตร (BLO) ได้รับทราบ  และมีการจัดตั้งกลุ่มไอซีทีเฉพาะกิจ ประเภทไลน์ และเทลเลแกรม ร่วมกันอำนวยความสะดวกในการประสานงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน โดยจะมีการจัดตั้งหมู่บ้านสีขาว ปลอดสารเสพติดหมู่บ้านชายแดนด้วยRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.