เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ชาวโคราช" เสนอปิดโรงงานในตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย 3 แห่ง หลังพบเป็นคลัสเตอร์โควิดระบาด


20 ส.ค. 2564, 10:28"ชาวโคราช" เสนอปิดโรงงานในตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย 3 แห่ง หลังพบเป็นคลัสเตอร์โควิดระบาด
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนพี่น้องประชาชน และโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่จำนวน 3 โรงงาน ได้เข้าร่วมหารือในการช่วยเหลือและเยียวยาให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ในโรงงานขนาดใหญ่รวมไปถึงญาติพี่น้องของพนักงานภายในโรงงานที่ติดเชื้อ รวม 141 ราย และกลุ่มเสี่ยงรวมกว่า 352 ราย พร้อมเสนอให้ปิดโรงงาน 14 วันเพื่อตรวจคัดกรองและพ่นเชื้อภายโรงงานทั้ง 3 แห่งนายสมภพ ค้ำกระโทก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 บ้านหัวระนาม เปิดเผยว่า หลังจากมีการระบาดเป็นคลัสเตอร์จากโรงงาน สู่คนในครอบครัว ทำให้ประชาชนใช้ชีวิตลำบาก บางครอบครัวได้รับความเดือนร้อน จึงต้องการให้ทางโรงงานเยี่ยวยาช่วยหรือชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพ หรือการดูแลอื่นๆในการป้องกันเชื่อโควิดที่กำลังจะระบาดในขณะนี้ พร้อมเสนอให้โรงงานทำการปิด 14 วันเพื่อฆ่าเชื้อในโรงงาน เพื่อความสบายใจของประชาชนในพื้นที่ โดยไม่อยากให้มุ่งเน้นเรื่องของธุรกิจอย่างเดียว


นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในสถานประกอบ ทำให้พบผู้ป่วยจำนวนมาก มีการระบาดเป็นคลัสเตอร์จากโรงงาน สู่คนในครอบครัวและ ในตำบลท่าเยี่ยมโดยพบผู้ป่วยจำนวน 141 ราย โดยส่วนใหญ่ 88 ราย เป็นผู้ที่ทำงานในโรงงานทั้ง' 3 แห่ง นอกจากนั้นมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว ต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน อีกประมาณ 103 ครัวเรือน กระจายทั้ง 16 หมู่บ้าน ใน ต.ท่าเยี่ยม เกือบ 500 ราย ชาวบ้านจึงสะท้อนปัญหาให้โรงงานทั้ง 3 แห่ง ช่วยเยี่ยวยาในเรื่องคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพ หรือรถรับส่งผู้ป่วย เพื่อนำไปคัดกรองหรือกักตัว ซึ่งชาวบ้านยังต้องการให้โรงงานปิด จำนวน 14 วันเพื่อ ทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อและคัดกรองพนักงาน เพื่อความสบายใจของชาวบ้าน

นายธนุกิจ มนเทียร รักษาการผู้จัดการโรงงานแห่งหนึ่งจำนวน 3 โรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากพบพนักงานติดเชื้อโควิด 19 ทางโรงงานก็ได้มีมาตรการในการคัดกรองผู้ป่วย โดยประสานกับ สสจ ในพื้นที่ เพื่อตรวจหาเชื้อ และพบว่าพนักงานยังได้นำเชื้อไปแพร่กระจายให้กับคนในครอบครัวจึงทำให้มีการกักตัวจำนวนหลายราย จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือ เรื่องของการนำถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน ร่วมไปถึงรถรับส่งผู้ที่เดินทางไปกักตัว นอกจากนี้ทางโรงงานยังได้ทำการปิดโรงงานจำนวน 14 วัน เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและคัดกรองผู้ป่วย เพื่อความสบายใจของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมาแล้ว


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.