เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ไทย-เนเธอร์แลนด์ กระชับความร่วมมือด้านยุติธรรม ยึดพื้นฐานกฎหมายไทยสอดคล้องหลักสากล


23 ส.ค. 2562, 20:55ไทย-เนเธอร์แลนด์ กระชับความร่วมมือด้านยุติธรรม ยึดพื้นฐานกฎหมายไทยสอดคล้องหลักสากล
วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) เวลา 13.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายเฟอร์ดินาน ครัปเปอร์เฮาส์ (Mr. Ferdinand Grapperhaus) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและความมั่นคง ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สรุปสาระสำคัญของการสนทนา ดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้พบ เชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของเนเธอร์แลนด์ จะทำให้การเยือนในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานยุติธรรมของสองประเทศต่อไป
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมเนเธอร์แลนด์ที่ให้ความสำคัญกับหลักการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองดูแลคนชาติของตน รวมถึงนโยบายการส่งเสริมระบบพหุภาคีนิยม บนพื้นฐานของกฎกติการะหว่างประเทศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยสนับสนุนและให้ความสำคัญเช่นกัน พร้อมย้ำว่า ไทยดำเนินกระบวนการ บนพื้นฐานหลักกฎหมายของไทย และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากลด้านรัฐมนตรีฯ กล่าวยินดีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศพัฒนามาเป็นเวลากว่า 415 ปี ครอบคลุมหลากหลายสาขา ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และในเวทีระหว่างประเทศ
 
ทั้งนี้ ไทยและเนเธอร์แลนด์ถือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญระหว่างกัน โดยเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีการลงทุนในไทยสูงที่สุดในสหภาพยุโรป โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญเนเธอร์แลนด์ให้ขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการ EEC ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น โลจิสติกส์ การบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร เป็นต้นRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.