วันที่ 25 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผวจ.พะเยา ประธานมอบธงหมู่บ้าน ชุมชน สีฟ้าปลอดโควิด – 19


17 ส.ค. 2564, 16:17ผวจ.พะเยา ประธานมอบธงหมู่บ้าน ชุมชน สีฟ้าปลอดโควิด – 19
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่าวันที่ 17 ส.ค.2564 นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบธงหมู่บ้าน ชุมชน สีฟ้าปลอดโควิด – 19 ชาวพะเยา รวมใจสู้ภัยโควิด-19 ถวายเป็นพระราชกุศล ให้กับนายอำเภอทุกอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ณ อาคารสโมสร พนักงานเทศบาลเมืองพะเยา หนองระบู อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

 

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านหรือชุมชนที่ปลอดการติดเชื้อโควิด - 19 หรือมีการแพร่ระบาดน้อย แล้วประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านชุมชน สีฟ้าปลอดโควิด-19 เพื่อเป็นแบบอย่างของหมู่บ้าน หรือชุมชน ที่มีระบบดูแลตนเอง ให้พ้นภัยโควิด – 19 เพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จังหวัดพะเยา จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหมู่บ้าน ชุมชน สีฟ้าปลอดโควิด-19 หรือบัญญัติ 10 ประการ แล้วให้ ศปก. อำเภอ ร่วมกับ ศปก.ตำบล นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินหมู่บ้าน หรือชุมชน ประกอบด้วย ไม่เคยมีผู้ติดเชื้อโควิด – 19 หากเคยมีผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ต้องปลอดเชื้อในหมู่บ้าน ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน มีการรณรงค์ตามมาตรการ D - M - H - T - T - A อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้ปลูก และใช้สมุนไพร ป้องกันรักษาโควิด – 19  มีการรณรงค์ให้ราษฎรได้รับวิตามินซี วิตามินดี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีการรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีการดูแล และให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางในหมู่บ้าน ชุมชนมีการนำหลัก "บวร" มาเป็นหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาโควิด – 19 ตั้งด่านวันจันทร์ เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหาโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง และนักประชาสัมพันธ์ กม. ใช้เสียงตามสายรณรงค์ป้องกันโควิด - 19 ทุกวัน

โดยในเบื้องตัน ศปก. อำเภอ ได้รายงานผลการคัดเลือกหมู่บ้าน ชุมชนที่เข้าหลักเกณฑ์ บัญญัติ 10 ประการ เพื่อประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ชุมชน สีฟ้าปลอดโควิด-19 ของจังหวัดพะเยา รวม 90 หมู่บ้าน จังหวัดพะเยา จึงได้จัดพิธีมอบธงสีฟ้าดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นายอำเภอ และผู้ใหญ่บ้าน ที่สร้างเป็นแบบอย่างหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งพ้นภัยโควิด - 19 ให้แก่หมู่บ้าน และชุมชนดังกล่าวในวันนี้

 

  

 

 

 

 


 

 

 

 


Recommend News
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.