เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น รองรับผู้ป่วยโควิดสีเขียว


16 ส.ค. 2564, 14:45รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น รองรับผู้ป่วยโควิดสีเขียว
วันนี้ 16 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่อาคาร 60 พรรษามหาราชินี เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น พร้อมด้วย นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา โดยมี นางสาวปุณยวีร์ โพธิพิพิธ นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น และเจ้าหน้าที่แนะนำข้อมูลและแนวทางการดูแลผู้ป่วยภายในศูนย์พักคอยแห่งนี้

       

สำหรับศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  ได้ใช้สถานที่อาคาร 60 พรรษามหาราชินี เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อยู่ในระดับสีเขียง คือได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นและไม่แสดงอาการ โดยการส่งต่อจากโรงพยาบาลมะการักษ์ สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 50 เตียง แบ่งออกเป็นชาย-หญิง มีสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ในชีวิตประจำวันตลอด 14 วัน  มีกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ช่องทางการสื่อสารกับผู้ป่วย ช่วยให้เห็นหน้าและสังเกตอาการของผู้ป่วยได้ ซึ่งทีบุคลากรทางการแพทย์ตามมาตรการ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง

 

  


 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.