เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ผู้ว่าฯ นครพนม" นำทีมบูรณาการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม


23 ส.ค. 2562, 13:28"ผู้ว่าฯ นครพนม" นำทีมบูรณาการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 5 บ้านคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนายชวัน ราชคำ อายุ 56 ปี ที่ป่วยพิการเป็นอัมพาตครึ่งซีกซ้าย อาศัยอยู่กับหลานชาย 2 คน คือเด็กชายชลธี โสภาน้ำ อายุ 10 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเด็กชายศุภกิจ อินทโชติ อายุ 4 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นเตรียมอนุบาล ตามโครงการนครพนมอุดมสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดนครพนมบูรนาการหน่วยงานต่าง ๆเพื่อร่วมกันตรวจสอบ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของจังหวัดนครพนม ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
โดยทั้ง 3 ชีวิตมีรายได้ในการเลี้ยงชีพจากการรับจ้างสานฝากระติบข้าวของนายชวัน และเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ได้เดือนละ 800 บาท อีกทั้งบ้านพักอาศัยมีความไม่มั่นคง มีแสงสว่างไม่เพียงพอ และห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้นการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ จึงได้มอบเงินที่ได้รับจากผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมกันบริจาคช่วยเหลือ จำนวน 5,600 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่หลานชายทั้ง 2 คน มอบพันธุ์ปลาและไก่ไข่เพื่อเลี้ยงไว้เป็นอาหารของทุกคนในครอบครัว

.


มีการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและห้องน้ำให้ใหม่ ติดหลอดไฟฟ้าเพื่อให้บ้านมีแสงสว่างที่เพียงพอ ขณะที่การช่วยเหลือระยะยาวนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันสั่งซื้อไม้ไผ่ในชุมชนมาไว้สำรองเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ ทั้งมีการประสานกลุ่มจักสานต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อรับซื้อฝากระติบข้าวของนายชวันเป็นประจำ ซึ่งจะทำให้ครอบครัวนี้มีรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่อง ส่วนด้านสุขภาพผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสม. ในพื้นที่เข้ามาดูแล ตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ เพื่อทำให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังได้มีขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.