เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"สหภาพแรงงานโรงกระดาษสิงห์บุรี" ยื่นหนังสือต่อ สนง.อุตสาหกรรมและศูนย์ดำรงธรรรม เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการของ ซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์


23 ส.ค. 2562, 11:11"สหภาพแรงงานโรงกระดาษสิงห์บุรี" ยื่นหนังสือต่อ สนง.อุตสาหกรรมและศูนย์ดำรงธรรรม เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการของ ซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์
กลุ่มสหภาพแรงงาน บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ จำกัด (โรงงานกระดาษ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔/๓ หมู่ ๓ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี) ในพื้นที่ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี (ประมาณ ๑๐๐ คน) นำโดย นายสุชิน  เมืองช้าง ประธานสหภาพฯ จะนัดรวมตัวที่บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (ตามลำดับ) เพื่อยื่นหนังสือสนับสนุนการประกอบกิจการของ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ จำกัด และสนับสนุนการจัดประชุมประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นสนับสนุนการขยายโรงงานฯ ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด ๙.๙ เมกะวัตต์ ของ บริษัทฯ ใน ๓๑ ส.ค.๖๒ ต่อไป

 

 ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นพนักงานของ บริษัทฯ เป็นการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์คู่ขนานฯ สนับสนุนการประกอบกิจการของ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ จำกัด หลังจากในห้วงที่ผ่านมา กลุ่มราษฎรคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในนามกลุ่มคนรักษ์โพกรวม ในพื้นที่ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี เคลื่อนไหวคัดค้านฯ อย่างต่อเนื่อง

 Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.