เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)คนคลองใหญ่เฮ! รัฐออกใบอนุญาตถูกกฎหมายเกือบ 8 พันราย


23 ส.ค. 2562, 10:00คนคลองใหญ่เฮ! รัฐออกใบอนุญาตถูกกฎหมายเกือบ 8 พันราย
ชาวบ้านริมน้ำอำเภอคลองใหญ่ได้เฮ! ได้รับอนุญาตถูกกฎหมายกว่า 7 พันรายมากที่สุดของประเทศ

       ผู้สื่อข่าว onb news รายงานว่า ชาวบ้านหมู่ 8-9 บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ได้เฮต่อ หลังรัฐบาลออกใบอนุญาตบ้านริมนํ้าถูกกฎหมาย ครั้งที่ 1/2562  จํานวน 294 หลังคาเรือน โดย นายวงศกร นราธาวา ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกล่าวถึงกระบวนการออกใบอนุญาตของพื้นที่บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ และยังกล่าวว่ามีความยินดีด้วย ที่หมู่บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ ได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้มีจํานวนที่ได้รับอนุญาตเกือบ 8,000 รายแล้ว จากการรวมตัวและขับเคลื่อนกระบวนการ การพัฒนาที่อยู่อาศัยของตําบลคลองใหญ่และหมู่บ้านชาวบ้านคลองจากต่อไป

 

       นายอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ ได้กล่าวรายงานและต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด พร้อมกล่าวถึงปัญหาของประชาชนที่ได้สร้างบ้านในที่ปลูกสร้างล่วงลํ้าลําแม่นํ้ายังอยู่อีกหลายหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมในพิธีและร่วมกันรับมอบใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงลํ้าลําแม่นํ้าในหมู่บ้านคลองจาก ตั้งแต่ หมู่ 8-9 ตําบลคลองใหญ่ จํานวน 294 ครัวเรือน

    


  หลังจากมอบใบอนุญาตเสร็จสิ้นทั้งหมู่ 8-9 แล้ว ได้ร่วมกันนําเงินมาชําระค่าเช่ารายปี โดยได้จ่ายให้กับหน่วยงานรัฐตารางเมตรละ 5 บาท กับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงลํ้าลําแม่นํ้าด้วย ตามกฎหมายกระทรวงฯต่อไป

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.