วันที่ 21 ก.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsบขส. ประกาศหยุดเดินรถทุกเส้นทาง ตั้งแต่ 3 ส.ค.นี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


3 ส.ค. 2564, 10:36บขส. ประกาศหยุดเดินรถทุกเส้นทาง ตั้งแต่ 3 ส.ค.นี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการขยายเวลาบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ บขส. จึงขอแจ้งหยุดให้บริการเดินรถเส้นทางภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก และภาคใต้  ทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ผู้โดยสาร บขส. ที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าเดินทางในช่วงเวลาที่ บขส. หยุดเดินรถ สามารถติดต่อขอคืนตั๋ว หรือเลื่อนการเดินทางได้ จนถึงสิ้นปี 2564 ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ  ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์“One day one Night ส่งของทั่วไทยรับได้วันเดียว” บขส. ยังเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 05.00 -19.30 น.  อาทิ เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ , เส้นทาง กรุงเทพฯ – แม่สาย , เส้นทาง กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี , เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครพนม , เส้นทาง กรุงเทพฯ – หนองคาย , เส้นทาง กรุงเทพฯ – ภูเก็ต , เส้นทาง กรุงเทพฯ – ตรัง และเส้นทาง กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (จตุจักร) โทร 095-890-1687 , 02-537-8480
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.