เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สิงห์บุรี จัดงานวันคนพิการสากล แบบชีวิตวีถีใหม่


30 ก.ค. 2564, 14:17สิงห์บุรี จัดงานวันคนพิการสากล แบบชีวิตวีถีใหม่
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมผ่านระบบ Zom Meeting และ ผ่าน Facebook live สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการมอบป้ายสัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวก รับมอบรถเข็นวีลแชร์ และมอบของที่ระลึกงานวันคนพิการ โดยมี หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นตัวแทนรับมอบส่งต่อให้คนพิการในพื้นที่ของตนเอง ต่อจากนั้นมีการจับฉลากรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้พิการด้วยการถ่ายทอดสดลุ้นรางวัลร่วมกันอยู่ที่บ้าน เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมแบบชีวิตวีถีใหม่ 

ปัจจุบันมีคนพิการที่มาจดทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 7,313 คน สำหรับหัวข้อการจัดงานในวันนี้คือ " สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่มเข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งสอดคล้องกับการที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันพิการสากลเพื่อให้แสดงถึงศักยภาพศักดิ์ศรีและความสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างเต็มที่และให้สังคมรับรู้ และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการให้การยอมรับและให้โอกาสที่เท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ "

 

 


         
 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.