วันที่ 15 ส.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsชาวนายิ้มออก! นบข.เคาะวงเงิน 2.1 หมื่นล้านประกันราคาข้าว ปี2562/63


21 ส.ค. 2562, 15:29ชาวนายิ้มออก! นบข.เคาะวงเงิน 2.1 หมื่นล้านประกันราคาข้าว ปี2562/63
วันนี้ ( 21 ส.ค.62 ) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 2 เรื่อง คือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องค่าเก็บเกี่ยว และการปรับปรุงคุณภาพข้าว โดยจะประกันรายได้ให้กับผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ประกันรายได้ตันละ 10,000 บาท ข้าวหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ข้าวหอมนอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ข้าวหอมปทุม ตันละ 11,000 บาท และข้าวเหนียว ตันละ 12,000 บาท ซึ่งจะประกันที่ความชื้น 15% ครัวเรือนละไม่เกิน 40 ไร่ ที่ประชุมได้อนุมัติวงเงินประกันข้าวนาปี จำนวน 21,000 ล้านบาท ส่วนโครงการสนับสนุนช่วยเหลือชาวนา เรื่องค่าเก็บเกี่ยวและการปรับปรุงคุณภาพข้าว 500 บาทต่อไร่ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ ให้ไปตกลงกับสำนักงบประมาณอีกครั้งจะใช้วงเงินจำนวนเท่าไหร่ ก่อนเสนอกลับเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 3.9 ล้านครัวเรือน ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องไปลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนการโอนเงินส่วนต่างจะโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่ลงทะเบียนไว้
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.