วันที่ 21 ก.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่นักเรียน-ผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


22 ก.ค. 2564, 10:31ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่นักเรียน-ผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ที่จังหวัดอุทัยธานี 22 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานจากนายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารและส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงเรียนวัดหนองตางู ต.ดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี  เพื่อมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบากของโรคโควิด-19  จำนวน 2 ราย โดยมีนายนราธิป สุขสุวานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตางู เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของเพื่อไปมอบแก่นักเรียนในสังกัดต่อไป            

 
นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 1 กล่าวว่า จากกการลงพื้นที่พบปะครู นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่า เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะติดเชื้อมาจากผู้ปกครอง เนื่องจากทางจังหวัดอุทัยธานีไม่ได้เปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมาตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งทำให้ไม่สามารนนำเชื้อโควิด-19 มาแพร่ที่โรงเรียนได้ ส่วนเด็กนักเรียนที่ติดเชื้อมาจากมี พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือญาติผู้ใหญ่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงจากการปิดสถานที่ต่างๆ และไม่ทันระวังตัว จึงนำเชื้อมาติดที่เด็กนักเรียนได้

 


โดยได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นมาเพื่อความรวดเร็วในการบรรเทาความเดือดร้อน และกำชับให้ครู ดูแล สอดส่องเด็กนักเรียนในสังกัดของตนเอง ช่วยคัดรองความเสี่ยง เมื่อมีญาติกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงควรปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด©2018 ONBNEWS. All rights reserved.