เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"บ้านพักเด็กและครอบครัว " ร่วมสภาเด็กและเยาวชน จัดโครงการเยาวชนไทยรู้สำนึกต้านภัยยาเสพติด


17 ส.ค. 2562, 15:45"บ้านพักเด็กและครอบครัว " ร่วมสภาเด็กและเยาวชน จัดโครงการเยาวชนไทยรู้สำนึกต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 17 ส.ค.62 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายไพศาล แต้มช่วย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการเยาวชนไทยรู้สำนึกความเป็นพลเมืองดี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเกาะหลักรีสอร์ท ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดประจวบ ได้มีความรู้ความเข้าใจ และรู้จักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีจิตใต้สำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ นำพาตัวเองให้อยู่ห่างไกลจากยาเสพติด เมื่อไม่มีผู้เสพยาเสพติด ก็จะไม่มีผู้ค้า เมื่อไม่มีผู้ค้าก็จะไม่มีผู้ผลิต แล้วยาเสพติดก็จะหมดไปเองโดยอัตโนมัติ

 

 

 โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และจับกลุ่มเสวนาระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ถึงสารเคมีอันตรายต่างๆที่เป็นส่วนผสมในยาเสพติด นำมาซึ่งโทษ และพิษภัยต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยร้อยตำรวจตรี สุขวุฒิ แสงบัว รอง สวป.สภ.ธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบ หรือครูแดร์ เป็นต้น

 

 


ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นและจำนวนครั้งที่มีรายงานการจับกุม ซึ่งทุกเช้าจะมีข่าวการจับกุมกระบวนการค้ายาเสพติดได้จำนวนมาก และมีปริมาณที่เยอะจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวี หน้าหนังสือพิมพ์ ตลอดจนสื่อทาง Social Media ซึ่งลักษณะของพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเส้นทางผ่านของกระบวนการค้ายาเสพติดในการลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านไปยังภาคใต้และผ่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีราคาค่อนข้างต่ำลง และหาซื้อได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชน มีโอกาสหลงผิดเข้าสู่วงจรเป็นผู้ใช้สารเสพติด หรือตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการค้ายาเสพติด และเป็นผู้กระจายสารเสพติดได้ ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรมนุษย์ลดโอกาสในการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจในภูมิภาคและเวทีโลกในอนาคตได้ ดังนั้นเยาวชนไทยควรจะต้องรู้สำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด จึงเป็นมิติใหม่ในการแก้ไขปัญหาสังคมของเด็กและเยาวชน

 

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.