วันที่ 29 ก.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จ.สกลนคร เข้มป้องกันโควิด-19


16 มิ.ย. 2564, 17:51ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จ.สกลนคร เข้มป้องกันโควิด-19

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่ 11 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ที่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร และวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โดยมีนายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23 นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้นำผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งพบว่าจังหวัดสกลนครได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ว่าสถานศึกษาทุกแห่ง มีความปลอดภัยนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่ 11 กล่าวว่า เขตตรวจราชการที่ 11 มี 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร โดยพบว่าทั้ง 3 จังหวัด มีความพร้อม 100% ที่จะเปิดทำการเรียนการสอน On site ตามห้วงระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และก่อนที่จะเปิดทำการเรียนการสอนเรามีการประเมินตนเองด้วยตัวชี้วัด 44 ตัวอย่าง Thai stop covid ซึ่งสถานศึกษาจะต้องประเมินให้ผ่านทั้งหมด แล้วก็นำเสนอผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือหัวหน้าหน่วย และนำเสนอศึกษาธิการจังหวัด เพื่อที่จะเข้าสู่ที่ประชุม สบค. แต่ละจังหวัด ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะพิจารณาเป็นรายโรงเรียน วันนี้โรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ และในกำกับของรัฐได้เปิดทำการเรียนการสอนปกติแล้วครบ 100%


อย่างไรก็ดี ในช่วงก่อนเปิดเรียนสถานศึกษาในแต่ละจังหวัด ก็ได้เปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ รูปแบบออนดีมานด์ ซึ่งเกิดการเรียนรู้ได้ทันตามเนื้อหาสาระโครงสร้างของหลักสูตร ในส่วนของการฉีด จังหวัดก็ได้จัดสรรโควตาฉีดวัคซีนป้องกัน covid ให้กับครูและบุคลากร รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารอยู่ในโรงอาหาร และคนขับรถรับส่งเด็กนักเรียน วันนี้โรงเรียนถือเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมด้วยช่วยกัน ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะปลอดภัย โดยเราจะดูแลอย่างดีที่สุดเสมอเป็นบุตรหลานของเรา โดยยึดเอาความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง

 

 

 

 

 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.