วันที่ 29 ก.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsจ.ตราด เลื่อนเปิดเรียน 1 ก.ค. 64 ตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ


14 มิ.ย. 2564, 11:48จ.ตราด เลื่อนเปิดเรียน 1 ก.ค. 64 ตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
ตามมติของกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ให้โรงเรียนเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ ในที่ 14 มิ.ย. 64 ยกเว้น 10 จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มมีความเสี่ยงสูง ยังคงมีการให้สอนออนไลน์ ด้านจังหวัดตราดช่วงเช้าที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้ออกสำรวจโรงเรียนต่างในตังเมืองจังหวัดตราด ที่มีประกาศสั่งเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป จากวันที่ 14 มิ.ย. 64 ให้เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 ก.ค. 64 ทุกโรงเรียน ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดตราด กระทรวงสาธารณสุข ทำให้ช่วงเช้าถนนหลายเส้นในตัวเมืองตราดยังคงโล่ง การจราจรสะดวก เนื่องจากยังไม่มีการเปิดเรียน

สำหรับพื้นที่จังหวัดตราดที่ต้องเลื่อนเปิดเทอม เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ของพื้นที่จังหวัดตราดยังคงมียอดพุ่งสูงกว่า 30 ราย และยังคงมีการระดมตรวจหาเชื้อในพื้นที่เสี่ยงอีกหลายจุดด้วยกัน จากคลัสเตอร์ซอยกลางนา บ้านท่าเรือจ้าง และในพื้นที่ อ.แหลมงอบ ที่ยังต้องทำการตรวจอย่างละเอียดต่อเนื่อง หลังพบแรงงานประมงชาวกัมพูชาติดเชื้อ 23 ราย ขณะเดียวกันพื้นที่ด้านชายแดนที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยนายกฤษณะวัฒณ์  พานทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดตราดให้ทุกโรงเรียนเลื่อนไปเปิดเทอมในวันที่ 1 ก.ค. 64 ทุกโรงเรียน โดยทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้ทำการเรียนการสอนออนไลน์ต่อเนื่องมา และวันนี้ทางครูมีความพร้อมการเรียนการสอนทางออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ และขอความร่วมมือทางผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานให้มีความในการเข้าเรียนออนไลน์ด้วย เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงเรียนรู้ให้มากที่สุดMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.