วันที่ 19 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"พังงา" เปิดเรียนวันแรก เตรียมพร้อมมาตรการคัดกรอง 100 %


14 มิ.ย. 2564, 09:49"พังงา" เปิดเรียนวันแรก เตรียมพร้อมมาตรการคัดกรอง 100 %
14 มิ.ย.2564​ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพังงา ที่ทุกโรงเรียนกำหนดเปิดการเรียนการสอนพร้อมกันในวันนี้ ในรูปแบบใหม่ New Normal ที่โรงเรียนมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการกระจายของเชื้อโควิด-19 บรรยากาศการเปิดเรียนวันนี้คึกคักมาก นักเรียนจำนวนมากอยากมาโรงเรียน อยากมาพบครู มาเจอเพื่อน เพราะปิดเทอมยาวเกือบ 3 เดือน จากการแพร่ระบาดของโควิด-19​ ระลอกใหม่ที่โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง จ.พังงา​ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทางโรงเรียนได้เตรียมมาตรการต่างๆ ล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมมาร่วมเดือนแล้ว โดยก่อนหน้านี้ในช่วงปิดเทอมยาว ได้ทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนและได้กำหนดการเพิ่มห้องเรียนให้มากขึ้น เพื่อลดความแออัดของนักเรียนในแต่ละห้อง โดยแจ้งผู้ปกครองให้ทราบล่วงหน้า เมื่อเข้ามาโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นไปส่งนักเรียนบนอาคาร กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง  ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และปั้มตราที่แขนของนักเรียน​  ที่สำคัญทุกคนต้องสวมใส่หน้ากาก​อนามัย​หรือหน้ากากผ้า จึงจะสามารถเข้าไปภายในโรงเรียนได้​ 


นายวรเทพ​ แก้ววิจิตร​ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรี​พังงา​  เปิดเผยว่า​  ทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนเข้า-ออกได้ 1 ประตู ที่เป็นจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนทุกคน​ โดย​โรงเรียนกำหนดให้ห้องเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม A กับ กลุ่ม B วันนี้เปิดเทอมวันแรก ให้นักเรียนในกลุ่ม A มาเรียนก่อน  วันถัดไปเป็นนักเรียนในกลุ่ม B และ นักเรียนกลุ่ม A หยุด ในปีนี้มีนักเรียน 1,050  คน จะใช้วิธีสลับกันเรียนในสองสัปดาห์แรกก่อน​ หลัวจากนี้ก็จะประเมินสถานการณ์​อีกครั้ง ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.