วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsสรุปยอดโควิด-19 จ.นนทบุรี วันที่ 11 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 279 ราย


11 มิ.ย. 2564, 19:28สรุปยอดโควิด-19 จ.นนทบุรี วันที่ 11 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 279 ราย
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สถานการณ์โควิด-19 จ.นนทบุรี พบผจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 279 ราย (แคมป์ก่อสร้าง 194 ราย) สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ แคมป์คนงาน ตลาด ครอบครัว และสถานที่ทำงาน
เพศหญิง 95 ราย  เพศชาย 184 ราย ต่างชาติ 65 ราย (พม่า 39 ราย ลาว 4 ราย และกัมพูชา 22 ราย)  

ภูมิลำเนาอำเภอปากเกร็ด 211 ราย อำเภอเมือง 19 ราย อำเภอบางใหญ่ 18 ราย อำเภอบางบัวทอง 15 ราย อำเภอไทรน้อย 12 ราย อำเภอบางกรวย 4 ราย มีอาการ 201 ราย คิดเป็น 72 % ไม่มีอาการ 78 ราย คิดเป็น 28 % ความสัมพันธ์- แคมป์ก่อสร้าง อ.ปากเกร็ด 194 ราย (เชิงรุก 137, เชิงรับ 57 ราย) - ค้าขาย จำนวน 11 ราย (ขายไก่ หมูสด ตลาดบางใหญ่ 9 ราย , ตลาดวัดโบสถ์ดอนพรหม 1 ราย ไม่ระบุ 2 ราย)

 - ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในสถานที่กักตัว 10 ราย
- สัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัว 9 ราย
- กระเป๋ารถเมล์ สาย 18 จำนวน 1 ราย
- ข้าราชการ พยาบาล 2 ราย ทหาร 1 ราย


 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.