วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsขสมก. รายงานพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 2 ราย


11 มิ.ย. 2564, 19:08ขสมก. รายงานพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 2 ราย
วันนี้ (11 มิ.ย.64) เพจเฟซบุ๊ก BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รายงานว่าพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย รายละเอียดมีดังนี้ รายที่ 1 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 156 เพศหญิง อายุ 25 ปี โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการตรวจสอบ พบว่าพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 2 คนปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานขับรถโดยสารดังกล่าวหยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

 รายที่ 2 นายท่าปล่อยรถโดยสาร สาย 18 เพศชาย อายุ 51 ปี ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ให้พนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับหัวหน้างานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง


ที่มา BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.