วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมหาเถรฯ ตั้งรองเจ้าคณะภาคหนกลาง -"พระราชธีราภรณ์" ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 2


11 มิ.ย. 2564, 18:59มหาเถรฯ ตั้งรองเจ้าคณะภาคหนกลาง -"พระราชธีราภรณ์" ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 2
วันนี้ ( 11 มิ.ย.64 ) เดลินิวส์ รายงานการแถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 13/2564  ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) โฆษก พศ. ระบุว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคมเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ดังนี้ 

1. พระวิเชียรโมลี (ขวัญขัย นิติสาโร) วัดหนัง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 1
2. พระราชธีราภรณ์ (ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ) วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 2
3. พระราชปริยัติสุธี (ชลอ ปิยาจาโร) วัดธรรมามูล จ.ชัยนาท ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 3 
4. พระราชปัญญาโสภณ (พิชิตชัย อภิชโย) วัดบพิตรพิมุข ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 13 
5. พระบวรรังสี (สมชาย พุทฺธณาโณ) วัดระฆังโฆสิตาราม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 14
6. พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) วัดประยุรวงศาวาส ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 15
             
โดย นายสิปป์บวร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ยังเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ดังนี้ พระศรีปริย์ติวงศ์ (สุทิน ถาวโร) วัดราชนัดดาราม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 16 พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 17 พระสิริจริยาลังการ (ชรัช อุชุจาโร) วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 18

ขอบคุณ : เดลินิวส์


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.