วันที่ 30 พ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว พยาบาลฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยโควิด-19 ก่อนกลับบ้าน


8 มิ.ย. 2564, 09:16เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว พยาบาลฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยโควิด-19 ก่อนกลับบ้าน
8 มิ.ย.64 เฟซบุ๊ก “Tum Chanon” ได้โพสต์ภาพเล่าเรื่องราวของพยาบาลที่กำลังรักษาพยาบาล รวมถึงการฟื้นฟูสภาพร่างการของผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อดูว่าพร้อมที่จะกลับบ้านได้หรือไม่ เมื่อมีภาพการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยออกมาแบบนี้ทำเอาชาวเน็ตที่ได้พบเห็นเข้ามาชื่นชมพี่ๆพยาบาล พร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำงาน เรียกได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นทกอย่างให้แล้วก็ว่าได้ ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็สู้เต็มที่   โดยข้อความของผู้โพสต์ระบุว่า “บทบาทพยาบาลที่สำคัญคือ ส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ ความเจ็บป่วยและความพิการ ผู้ป่วย Covid-19 ที่มีภาวะวิกฤต ARDS จำเป็นต้องได้รับยากลุ่ม Neuromuscular blocking agents และภาวะวิกฤตที่ผู้ป่วยเผชิญมักทำให้สูญเสียโปรตีน กล้ามเนื้อลีบฟ่อ แขนขาอ่อนแรง อีกทั้งหลังฟื้นตัวและสามารถนำท่อช่วยหายใจออกได้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนสำคัญ คือปอดแฟบ การประเมินความพร้อมในการ early ambulation ถือเป็นบทบาทสำคัญและเป็นบทบาทอิสระของพยาบาลเพื่อเริ่มต้นฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยกลับสู่บ้านอย่างปลอดภัย #หออภิบาลแยกโรค1 #ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดั่งดอกไม่บาน”
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.