วันที่ 5 ส.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsอาการหนัก !!  3 อำเภอโคราช เหลือน้ำดิบใช้ผลิตประปาได้เเค่ 30 วัน


14 ส.ค. 2562, 17:56อาการหนัก !!  3 อำเภอโคราช เหลือน้ำดิบใช้ผลิตประปาได้เเค่ 30 วัน
 

สถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการผลิตประปาในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา บางแห่ง ชาวบ้านต้องสูบน้ำบาดาลที่เป็นน้ำเค็มและน้ำกร่อย สำหรับผลิตน้ำประปา ความเค็มของน้ำทำให้เครื่องใช้ที่เป็นโลหะชำรุดเสียหาย

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ทั้ง 32 อำเภอ มีประปาภูมิภาคอยู่ทั้งสิ้น 10 แห่ง ประปาภูมิภาคที่มีสถานการณ์น้ำน้อยที่น่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้คือ ประปาสาขาอำเภอพิมาย สาขาอำเภอด่านขุนทด และประปาสาขาอำเภอโนนสูง ซึ่งทั้ง 3 สาขานี้ มีน้ำดิบเหลือที่จะผลิตประปาได้อีก ประมาณ 30 วัน ส่วนอีก 7 สาขา มีน้ำเหลือพอที่จะผลิตประปาได้ 100 วัน จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลไปแล้ว 100 บ่อ ในพื้นที่ 12 อำเภอ 23 ตำบล 87 หมู่บ้าน และเร่งนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเเล้ว 

 

 Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.