วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsปภ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย "7 จังหวัด" เกิดวาตภัย - น้ำป่าไหลหลาก


18 พ.ค. 2564, 10:28ปภ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย "7 จังหวัด" เกิดวาตภัย - น้ำป่าไหลหลาก
วันที่ 18 พ.ค. 64 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานตั้งแต่วันที่ 15 – 18 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่เกิดวาตภัยและน้ำไหลหลาก 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา พิจิตร นครพนม ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ และกาญจนบุรี รวม 11 อำเภอ 15 ตำบล 25 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 86 หลัง ส่วนในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ตาก พะเยา ลำปาง และเชียงใหม่ รวม 7 อำเภอ 9 ตำบล 25 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 136 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)รายงานจากสถานการณ์ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ประกอบกับอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก โดยในห้วงวันที่ 15 พ.ค. 64 จนถึงปัจจุบัน (18 พ.ค.64 เวลา 06.00น.)มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและน้ำไหลหลาก 7 จังหวัด รวม 11 อำเภอ 15 ตำบล 25 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 86 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็น ภาคเหนือ 2 จังหวัด  ได้แก่ พะเยา และพิจิตร รวม 4 อำเภอ 7 ตำบล 13 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 33 หลัง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ นครพนม ชัยภูมิ และนครราชสีมา รวม 5 อำเภอ 6 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 29 หลัง 

ภาคกลาง 2 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ และกาญจนบุรี รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 24 หลัง

ส่วนในรอบ24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ตาก พะเยา ลำปาง และเชียงใหม่ รวม 7 อำเภอ 9 ตำบล 25 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 136 หลัง ดังนี้ ตาก เกิดวาตภัยในอำเภอแม่ระมาด รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน พะเยา เกิดวาตภัยใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจุน และอำเภอดอกคำใต้ รวม 2 ตำบล 13 หมู่บ้าน ลำปาง เกิดวาตภัยใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเถิน อำเภอเสริมงาม และอำเภอแม่ทะ รวม 5 ตำบล 10 หมู่บ้าน เชียงใหม่ เกิดวาตภัยในอำเภอพร้าว รวม 2 ตำบล 1 หมู่บ้าน


ในปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือ จ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม สุดท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.