วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเรือนจำมหาสารคามพร้อมตั้ง รพ.สนาม 300 เตียงหากเกิดการระบาด


18 พ.ค. 2564, 10:27เรือนจำมหาสารคามพร้อมตั้ง รพ.สนาม 300 เตียงหากเกิดการระบาด

ผู้สื่อข่าว ONBNEWS รายงาานว่า  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม  เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในเรือนจำหลายจังหวัด  จึงได้กำชับให้เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  อย่างเคร่งครัด  เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นในเรือนจำ


ที่ผ่านมาได้มีการงดให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขัง  โดยให้ญาติติดต่อเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์  โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด  พร้อมกับบริการจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ต้องขัง  โดยให้ญาติสแกนคิวอาร์โค้ด  และชำระเงินผ่านแอฟธนาคาร  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
 

 ปัจจุบันเรือนจำมหาสารคามมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,963 คน  โดยผู้ต้องขังที่เข้าใหม่จะมีการ swab และกักโรคไว้เป็นเวลา 14 วัน ก่อนจะ swab อีกครั้ง หากผลเป็นลบ  ก็จะส่งเข้าแดนต่อไป และหากครบ 21 วัน ทางเจ้าหน้าที่ก็จะ swab อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดโรค  อีกทั้ง ผู้คุมเรือนจำ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง  จะมีการ swab ทุก 14 วันอยู่แล้ว 


กรณีเกิดการระบาดขึ้นในเรือนจำได้เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามไว้ที่เรือนจำชั่วคราวหนองปลิง  ซึ่งสามารถรอบรับผู้ป่วยได้จำนวน 300 เตียง  รับผู้ต้องขังที่ไม่มีอาการ  แต่หากมีอาการหนักก็จะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม  และด้วยมาตรการที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้คาดว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดขึ้นในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามอย่างแน่นอน  
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.