เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ทหารกองพลที่ 9" นำผลไม้ประทังชีวิตช้าง หลังปางช้างได้รับผลกระทบจากโควิด-19


15 พ.ค. 2564, 11:50"ทหารกองพลที่ 9" นำผลไม้ประทังชีวิตช้าง หลังปางช้างได้รับผลกระทบจากโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร และ ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ในเชิงท่องเที่ยว ต่างได้รับผลกระทบ จากการไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชมให้อาหารสัตว์ โดยเฉพาะปางช้างจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทำให้ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อพืชผักและผลไม้ สำหรับเป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะช้างเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ ที่ต้องการอาหารในแต่ละตัวเป็นจำนวนมาก

 

วันนี้ 15 พ.ค. 2564 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลทหารราบที่ 9 (ศอ.จอส.พล.ร.9) โดยพลตรีบรรยง  ทองน่วม ผบ.กองพลทหารราบที่ 9 และพันเอก วินิจ  สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 สั่งการณ์ให้หน่วยขึ้นตรง กรม ร.29 พัน.1 นำกำลังพลจิตอาสา และ ประชาชนจิตอาสา  ในพื้นที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จัดซื้อพืชผลทางการเกษตร ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระของเกษตรกร ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 และการนำอาหารไปมอบแก่ปางช้างในครั้งนี้ประกอบด้วย ขนุน แตงโม ฯลฯ. ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลผลิตออกมาแล้วล้นตลาด เป็นการบรรเทาปัญหาให้เกษตรกรด้วย

 

โดยได้นำพืชผลการเกษตร ที่ได้จัดซื้อไปมอบให้กับเจ้าของปางช้างไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อนำไปเป็นอาหารให้กับช้าง ที่กำลังขาดแคลนอาหาร เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น และเตรียมแผนการประสานส่วนราชการตลอดใจประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปางช้างในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ละแห่งกำลังได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ซึ่งปางช้างแต่ละแห่ง เวลานี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว จากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลมานานนับปี ทางเจ้าของปางช้างได้จัดหาอาหารเพื่อเลี้ยงช้างให้รอดชีวิต จนปางช้างแต่ละแห่งเริ่มประสบปัญหาจากการขาดรายได้กันถ้วนหน้าตามๆกัน และปางช้างแต่ละแห่งมีช้างดูแลแห่งละไม่ต่ำกว่า  20 ตัว โดยช้างแต่ละตัวกินอาหารไม่เท่ากัน ตัวหนึ่งกินอาหารไม่ต่ำกว่า 100 ถึง 300 กิโลกรัม ซึ่งการกินอาหารของช้างจะกินตามน้ำหนักตัวเฉลี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลของการกินอาหารของช้างแต่ละตัวมากขนาดนี้ จึงทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นปางช้าง จึงส่งผลกระทบมาก ในช่วงโควิดระบาดอยู่ในเวลานี้  ทางปางช้างจึงฝากไปถึงผู้ใจบุญหากสามารถช่วยหาอาหารเลี้ยงช้าง ซึ่งตามปางช้างต่างๆ ยินดีรับทุกแห่งเวลานี้./

  


 

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.