วันที่ 21 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา


10 พ.ค. 2564, 18:59

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดาวันที่ 10 พ.ค.64 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต และให้ นายทองเปลว  กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว  ณ บริเวณ แปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

เมื่อ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินทางถึง บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  นายทองเปลว  กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง - เงิน รอรับ ประธานองคมนตรี  จากนั้น ออกไปประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต ฯ เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 เมื่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเสร็จแล้ว  จากนั้น ประธานองคมนตรี เดินทางกลับ
 


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก แนวหน้า


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.