เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน เครื่อง Oxygen High Flow ให้แก่รพ.ในจ.เชียงใหม่ - ชลบุรี- เพชรบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด-19


6 พ.ค. 2564, 20:38กรมสมเด็จพระเทพฯ  พระราชทาน เครื่อง Oxygen High Flow ให้แก่รพ.ในจ.เชียงใหม่ - ชลบุรี- เพชรบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด-19
วันนี้ (6 พ.ค.64) เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิชัยพัฒนา รายงานว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ถึงขณะนี้โรงพยาบาลในหลายจังหวัดยังคงต้องรับมืออย่างหนักกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน รวมถึงโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี และเพชรบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานกรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10 เครื่อง โรงพยาบาลชลบุรี 10 เครื่อง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 10 เครื่อง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยหนักที่อยู่ในภาวะหายใจลำบาก และในวันนี้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เครื่อง Oxygen High Flow พระราชทาน จำนวน 34 เครื่อง ได้เดินทางถึงทั้ง 4 โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย 
 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.