วันที่ 15 พ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsนายกเหล่ากาชาดอุทัยธานี นำเดินสายตรวจเยี่ยม มอบน้ำดื่มสิ่งของ ให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ สร้างขวัญกำลังใจ


5 พ.ค. 2564, 09:42นายกเหล่ากาชาดอุทัยธานี นำเดินสายตรวจเยี่ยม มอบน้ำดื่มสิ่งของ ให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ สร้างขวัญกำลังใจ
ที่จังหวัดอุทัยธานี นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  นำกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เพื่อมอบน้ำดื่ม สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น โดยมีนายแพทย์วศิน โพธิ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน พร้อมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และร่วมรับของ ทั้งนี้การการมอบสิ่งของในวันนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ๆปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19โดยนายกเหล่ากาชาดได้กล่าวให้กำลังใจ และขอบคุณ แพทย์ พยาบาล และเจ้าที่ทุกคุณ ที่อุทิศกาย ใจ ในการเสียสละ ในการออกมาปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละอย่างแท้จริง ที่จะรับมือกับโรคร้ายนี้ในทุกๆวันในช่วงนี้ แทนประชาชน ให้มีขวัญกำลังใจที่จะสู้และรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ให้ผ่านพ้นไปได้ ทั้งนี้โรงพยาบาลทัพทันมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 พักรักษาตัว จำนวน 1 ราย และ กักกันตัวจำนวน 1 ราย

 

 


 

 

 

 

 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.