วันที่ 16 พ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsศบค.มท. อัปเดต 29 จังหวัดทั่วไทย ขอความร่วมมืองดออกจากเคหสถาน ตามเวลาที่กำหนด


5 พ.ค. 2564, 09:40ศบค.มท. อัปเดต 29 จังหวัดทั่วไทย ขอความร่วมมืองดออกจากเคหสถาน ตามเวลาที่กำหนด
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ออกเปิดเผยรายชื่อจังหวัดเพิ่มเติม ที่ได้มีการประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน รวมจำนวน 29 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย
 
ภาคเหนือ
แพร่ เวลา 23.00 – 03.00 น.
อุทัยธานี เวลา 23.00 – 04.00 น.


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิ  เวลา 23.00 – 04.00 น.
นครราชสีมา เวลา 23.00 – 04.00 น.
บุรีรัมย์  ตลอดทั้งวัน 
บึงกาฬ  เวลา 23.00 – 04.00 น.
ยโสธร  เวลา 23.00 – 04.00 น.
หนองคาย  เวลา 23.00 – 04.00 น.
อุบลราชธานี เวลา 23.00 – 04.00 น.
 ภาคกลาง/ภาคตะวันออก
ชัยนาท เวลา 23.00 – 04.00 น.
นครนายก  เวลา 23.00 – 04.00 น.
นครปฐม เวลา 23.00 – 04.00 น.
นนทบุรี  เวลา 21.00 – 04.00 น.
ปทุมธานี  เวลา 21.00 – 04.00 น.
เพชรบุรี  เวลา 23.00 – 04.00 น.
ราชบุรี เวลา 23.00 – 04.00 น.
สมุทรปราการ  เวลา 21.00 – 04.00 น.
สมุทรสาคร  เวลา 23.00 – 04.00 น.
สระแก้ว  24.00 – 04.00 น.
สุพรรณบุรี  เวลา 23.00 – 04.00 น.


ภาคใต้
กระบี่ เวลา 22.00 – 04.00 น.
ตรัง  เวลา 22.00 – 03.00 น.
ปัตตานี  เวลา 22.00 – 04.00 น.
พัทลุง  เวลา 24.00 – 03.00 น.
ภูเก็ต เวลา 22.00 – 04.00 น.
ยะลา  เวลา 22.00 – 04.00 น.
ระนอง  เวลา 22.00 – 04.00 น.
สงขลา เวลา 22.00 – 04.00 น.
สุราษฎร์ธานี  เวลา 22.00 – 04.00 น.
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.