วันที่ 16 พ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsอช.ไทรโยค เผยเปิดให้เที่ยวแบบไป-กลับ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


4 พ.ค. 2564, 20:33อช.ไทรโยค เผยเปิดให้เที่ยวแบบไป-กลับ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
 

 

วันนี้ 4 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายสมเจตน์  จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ที่ระบาดไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงจังหวัดกาญจนบุรีด้วย

 

ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมเพิ่มขึ้น ทำให้จังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2087/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVD - 19 ) ระลอกใหม่ ห้วงเดือนเมษายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่สถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานบริการต่างๆอย่างเคร่งครัด

 

 อุทยานแห่งชาติไทรโยค พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ

 

 หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อุทยานแห่งชาติไทรโยคจึงได้ประกาศปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยว สถานที่กางเต็นท์ และกิจกรรมอื่นๆ ในอุทยานแห่งชาติไทรโยค ทั้งหมดเป็นการชั่วคราว

 

โดยอุทยานแห่งชาติไทรโยคได้ประกาศให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบไปแล้วโดยเริ่มปิดมาตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม  2564 ที่ผ่านมาไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองลานกางเต็นท์ และบ้านพักบริการนักท่องเที่ยวไว้กับทางระบบการจองของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถยื่นขอรับเงินค่าจองคืนได้ทางเว็บไซต์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  หรือโทร 025796666 ต่อ 1743 และ 1744 ในเวลาราชการ

 

ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติไทรโยค ยังคงเปิดให้บริการท่องเที่ยวแบบไป - กลับ โดยผู้มาท่องเที่ยวหรือผู้มาติดต่อราชการต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 )อย่างเคร่งครัด

  


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #ไทรโยค   #กาญจนบุรี  

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.