วันที่ 30 พ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"อำเภอพรหมคีรี" เร่งแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำ ฤดูกาลผลิตมังคุดปี 2562


6 มิ.ย. 2562, 11:29"อำเภอพรหมคีรี" เร่งแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำ ฤดูกาลผลิตมังคุดปี 2562
วันที่ 6 มิ.ย. 62 ที่ห้องศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอพรหมคีรี เป็นประธานประชุมแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำ ฤดูกาลผลิตมังคุดปี 2562 โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือทั้งนี้ ผลสรุปการประชุมหารือได้มีการกำหนดมาตรการประกอบด้วย การรวมกลุ่มเพื่อคัดแยกคุณภาพของมังคุด เพื่อกำหนดราคากลาง ราคามาตรฐาน จากนั้นเชิญผู้ประกอบการส่งออกมังคุด มาร่วมประมูลมังคุดที่ทางกลุ่มฯ คัดแยกเป็นเกรดๆ เพื่อความยุติธรรม และป้องกันการกดราคารับซื้อมังคุด แต่หากมีผู้ประกอบการส่งออกมังคุดรายใด กดราคารับซื้อมังคุดหรือรับซื้อมังคุดในราคาที่ไม่เป็นธรรม จะใช้มาตรการด้านกฎหมายดำเนินการกับผู้ประกอบการอย่างเด็ดขาด เชื่อว่ามาตรการดังกล่าว จะแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำ
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.