วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsปภ. ประสาน 9 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในช่วง 2 วันนี้


10 ส.ค. 2562, 10:05ปภ. ประสาน 9 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในช่วง 2 วันนี้
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสภาพอากาศและปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ พบว่า ในช่วง 1-2 วัน ที่ผ่านมา บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง รวมถึงฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่น มีน้ำหลากและดินไหลในบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ในช่วงวันที่ 10 – 11 สิงหาคมนี้ ดังนั้นได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและจังหวัดในพื้นที่ต้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง และจังหวัด พังงา ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ และแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้โดยด่วนทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมงRecommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.