เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ปางช้างแม่สา" ชวนชาวไทยร่วมช่วยเหลืออนุรักษ์ช้าง หลังเผชิญโควิดระลอก 3


14 เม.ย. 2564, 11:57"ปางช้างแม่สา" ชวนชาวไทยร่วมช่วยเหลืออนุรักษ์ช้าง หลังเผชิญโควิดระลอก 3
คุณรัตนา ศรีหมอก ผู้จัดการปางช้างแม่สา เปิดเผยว่า ช้างของปางช้างแม่สาจำนวน 73 เชือกซึ่งถือเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีควาญช้างดูแลตามธรรมชาติ อาศัยอยู่ที่ปางช้างแม่สาหรือศูนย์อนุรักษ์ช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อย่างปลอดภัยและมีความสุข ท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบให้กับรายได้จากการท่องเที่ยว ในขณะที่ช้างต้องกินอาหารวันละ 200 กิโลกรัมต่อเชือกต่อวัน มาร่วมช่วยเหลือช้างและอนุรักษ์ช้างไทยไปด้วยกัน เพราะช้างไทยเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยและวันครอบครัวมาร่วมทำบุญกับช้างและเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 081-882-3738, 053-206-247-8  (รัตนา ศรีหมอก ผู้จัดการปางช้างแม่สา)

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.