วันที่ 22 ก.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเริ่มแล้ว จับ-ปรับ ขับรถบนไหล่ทางด่วน โดนใบสั่งเช็คบิลถึงบ้าน


6 เม.ย. 2564, 09:44เริ่มแล้ว จับ-ปรับ ขับรถบนไหล่ทางด่วน โดนใบสั่งเช็คบิลถึงบ้าน
จากปัญหารถยนต์ที่วิ่งบนไหล่ทาง บนทางด่วนพิเศษหลายเส้นทาง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในแต่ละปีที่ผ่านมา จำนวนมาก
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ล่าสุด จึงมีการออกมาตรการความปลอดภัยบนทางพิเศษด้วยกล้องตรวจจับความเร็ว และกล้องตรวจจับรถยนต์วิ่งไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) รวมถึงได้มีการบังคับใช้กฎหมาย โดยการห้ามรถวิ่งทับไหล่ทางซ้ายบนทางด่วน เริ่มมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นวันแรก 


ซึ่ง กทพ.ได้เริ่มติดตั้งกล้องตรวจจับ จำนวน 32 จุด เพื่อลดอุบัติเหตุบนไหล่ทางทางพิเศษ 4 สายทาง ขณะนี้ติดตั้งเสร็จแล้ว 1 สายทาง คือ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 10 จุด ส่วนอีก 3 สายทาง อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 2564 ประกอบด้วย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 6 จุด, ทางพิเศษฉลองรัช 8 จุด และทางพิเศษบูรพาวิถี 8 จุด  อีกทั้งจะมีการทยอยติดตั้งกล้องจับความเร็วรถที่กระทำความผิด โดย กทพ. จะส่งข้อมูลจากกล้องวงจรปิด ที่จับภาพทะเบียนรถที่กระทำความผิด ส่งให้ตำรวจออกใบสั่ง ส่งไปยังบ้านเจ้าของรถ โดยจะถูกปรับ 1,000 บาท ส่วนกรณีขับเร็วเกิน 120 กม./ชม. จะถูกปรับ 500 บาท 

 
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.