วันที่ 15 เม.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news ราชบุรี ดีเดย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก


1 มี.ค. 2564, 18:02 ราชบุรี ดีเดย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก
วันที่ 1 มีนาคม 2564  ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่โรงพยาบาลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง นายรณภพ เหลือไพโรจน์ เป็นประธานในพิธีการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของจังหวัดราชบุรี  ซึ่ง Sinovac vaccine นั้นได้มาถึงจังหวัดราชบุรีแล้ว โดยล็อตแรกของจังหวัดราชบุรี จำนวน 2,500 dose  แบ่งได้ 1,250 คน โดยจะฉีดในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน จังหวัดราชบุรีได้ดีเดย์จัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรก ให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีเป็น 1 ในจังหวัดเป้าหมายหลักของประเทศที่ประชาชนต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุม เนื่องจากมีพื้นที่ติดจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก จังหวัดราชบุรีได้จัดระบบการเฝ้าระวังเชิงรุกและควบคุมโรคได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้พบการติดเชื้อรวม 33 ราย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยการฉีดวัคซีน จะทำให้ประชาชนลดความเสี่ยงการติดเชื้อการเจ็บป่วยรุนแรง และการเสียชีวิต

 สำหรับล็อตแรกของจังหวัดราชบุรี จำนวน 2,500 dose ของ 1,250 คน และจะได้รับจัดสรรเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ว่าจะได้รับการฉีดไม่น้อยกว่า 4,000,000 คน ภายในปีนี้ วัคซีนทุกโดสมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน และกระบวนการผลิตและขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกคนจะได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อทยอยฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นจะป้องกันการระบาดจะช่วยให้เศรษฐกิจกลับมาได้โดยเร็ว ทั้งนี้ การฉีดมี 8 ขั้นตอน คือ ลงทะเบียน ตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก ประเมินความเสี่ยง ฉีดวัคซัน บันทึกข้อมูลรับใบนัดฉีดครั้งที่ 2 พักคอยสังเกตอาการ 30 นาที หลังฉีดเสร็จ พร้อมทั้งสแกน Line  official  Account  หมอพร้อมประเมินอาการก่อนกลับ และมีระบบติดตามอาการหลังการฉีดยาเป็นระยะ


 

 

 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.