เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ศิษย์เก่า จปร. จัดงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


5 ส.ค. 2562, 15:10ศิษย์เก่า จปร. จัดงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
5 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ศาลาพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พลตรีสุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และได้กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติดังนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มาพร้อมกันเบื้องพระพักตร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานกำเนิด สถาบันศึกษาหลักทางทหาร อันเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาท วิชาความรู้ความสามารถ ให้แก่ทหารหาญทั้งหลาย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการพัฒนากิจการทหาร ให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ล้ำเลิศด้วยพระกฤษดาอภินิหาร น้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงปกป้องพสกนิชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงมหาเดชานุภาพ ทรงเป็นมหาราชผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของชาติไทย ทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท โปรดรับเครื่องราชสักการะ ที่ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในครั้งนี้

จากนั้น สักการะศาลเจ้าปู่คำ ยสกุลปุตโต พระภูมิเจ้าที่ซึ่งอยู่ภายในหน่วย และมอบหมายให้ พันเอกธเนตร จุลโนนยาง รองผู้บัญชาการทหารบก ที่ 29 ออกทำกิจกรรมการกุศล โดยนำคณะนายทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 29 กรมทหารราบที่ 3 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา กองกันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วยและญาติ ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โดยมีผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ คณะศิษย์เก่า รร.จปร. ร่วมพิธี  สำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2430 เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบก ให้มีความรู้ด้านวิชาการ วิชาการทหาร รวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้ประเทศชาติ ทั้งในด้านพัฒนาและปกป้องอธิปไตย

 

 

 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.