วันที่ 25 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"รองผู้ว่าฯ นราธิวาส" เป็นประธานเปิดมหกรรมแสดงผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรม ปลูกพืชผักประจำครัวเรือน


3 ก.พ. 2564, 13:24"รองผู้ว่าฯ นราธิวาส" เป็นประธานเปิดมหกรรมแสดงผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรม ปลูกพืชผักประจำครัวเรือน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดมหกรรมแสดงผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักประจำครัวเรือน การดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร” โดยมีนางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส, นายอนันต์ แสงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส

 

 

 การจัดมหกรรมแสดงผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัว จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชน ที่จะลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน สร้างความอบอุ่น ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครัวเรือน ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวร่วมกัน และสมาชิกในครอบครัวได้รับประทานพืชผักที่ปลอดสารเคมี และที่สำคัญในภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนและชุมชน ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย

1. การมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน

2. การแลกเปลี่ยน แบ่งปันผลผลิตพืชผักสวนครัว

 

 

 


ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร รอบที่ 1 คือ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 และ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2563 โดยยึดหลักการระยะที่ 1 เป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2564

 

 


Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.