เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ


2 ส.ค. 2562, 12:22พระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ หอประชุม โรงเรียนปัณณวิชญ์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นาย นิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ” มี นายสุเทพ กุมุท นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน การจัดโครงการ พร้อมด้วย ดร.ฉันทนา เปียทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปัณณวิชญ์ และ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 323 คน และคุณครูต้นแบบ ( ครูแม่ไก่ ) จำนวน 13 ท่าน
 

 

ในวันนี้กรมการขนส่งทางบกได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน นำมาซึ่งการบาดเจ็บการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวงแม้ว่าจะได้มีแผนงานหรือโครงการต่างๆ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังมีผู้ขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นว่าวิธีการหนึ่งที่ควรจะดำเนินการได้แก่ การให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน อันถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนที่ผ่านการศึกษาอบรมเป็นบุคลากรที่มีจิตสำนึกและทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในอนาคต

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในอนาคตจากการตระหนักในเรื่องดังกล่าวประกอบกับในปี พ.ศ.2562 นี้ เป็นปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดทำโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิษก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนโดยให้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ซึ่งในวันนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนปัณณวิชญ์ ตำบลคุ้งลาน อำเภอบางปะอินเข้าร่วมโครงการ

  

 

 

 


 

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.