วันที่ 27 ก.พ. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ฝุ่น" เตือน ภาคเหนือพื้นที่สีส้ม 21 พื้นที่ ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง !


28 ม.ค. 2564, 10:09"ฝุ่น"  เตือน ภาคเหนือพื้นที่สีส้ม 21 พื้นที่ ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง !
ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศลดลงจากวันก่อนหน้าเล็กน้อย พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ  จ.เชียงราย  จ.พะเยา  จ.เชียงใหม่  จ.ลำพูน  จ.ลำปาง  จ.แพร่  จ.อุตรดิตถ์  จ.สุโขทัย  จ.พิษณุโลก  จ.ตาก  จ.กำแพงเพชร  จ.พิจิตร  จ.เพชรบูรณ์  จ.อุทัยธานี  จ.ลพบุรี  จ.สระบุรี  จ.สุพรรณบุรี  จ.หนองคาย และ จ. ขอนแก่น 


>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 38 - 85 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14 - 75 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15 - 72 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 21 - 35 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7 - 19 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 21 - 52 มคก./ลบ.ม.
-> ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
-> ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.