เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน มอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยหนาว


18 ม.ค. 2564, 19:08

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน มอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยหนาวเมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ศาลาวัดบ้านแกงเลี้ยว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1,000 ผืน พร้อมทั้งได้มอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุด้วยโดยมี นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาวเย็นในปี 2563 จำนวน 167,701 ครัวเรือน 208,332 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 106,413 คน  เด็กไร้ผู้อุปการะ 3,218 คน คน พิการทุพพลภาพ  27,112 คน ผู้มีรายได้น้อย 33,280 คน และผู้ประสบความเดือดร้อน 53,970 คน จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิ เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบผ้าห่มกันหนาวไปแล้ว รวมจำนวน 3,000 ผืน และในวันนี้จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มามอบให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจันทร์ จำนวน 200 ผืน อำเภอยางชุมน้อย อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอวังหิน อำเภอปรางค์กู่ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอพยุห์ อำเภอบึงบูรพ์ และอำเภอศิลาลาด อำเภอละ 100 ผืน รวมจำนวน 1,000  ผืน 

 


นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เป็นองค์กรที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ตาม พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวัง ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน และการวิจัยที่จะสร้างบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่มีจิตในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเอง พร้อมบริการสังคม ด้วยความรู้ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่น และด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคมอีกทั้งเป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากล แก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไร โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาส ด้วยพระกรุณาธิคุณ ที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ที่ประสบความเดือดร้อน จากภัยธรรมชาติ ในทุกพื้นที่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน จากสภาวะอากาศหนาวเย็น และโปรดให้เชิญผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 1,000  ผืน มามอบแก่ประชาชนชาวศรีสะเกษ ในวันนี้ การมอบผ้าห่มพระราชทานในวันนี้ นอกจากช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับประชาชนได้ในระดับหนี่งแล้ว ยังทำให้เข้าใจถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง และจะได้รายงานให้ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ทราบต่อไป

 

 

 

 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.