วันที่ 9 มี.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsหมอแล็บ เตือนนักดื่ม กินเหล้า แก้หนาวไม่ได้ แต่มีสิทธิ์ตายได้


13 ม.ค. 2564, 14:27หมอแล็บ เตือนนักดื่ม กินเหล้า แก้หนาวไม่ได้ แต่มีสิทธิ์ตายได้
ทนพ. ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้างานตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิตวิธีอณูชีววิทยา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก หมอแล็บแพนด้า ออกโพสต์เตือนภัยที่มาจากความเข้าใจผิดของนักดื่มหลายคน ซึ่งคิดว่าเหล้าช่วยแก้หนาวได้ นั่นก็ด้วยเพราะว่ากินแล้วมันรู้สึกร้อนวูบวาบเหมือนจะอุ่น แต่มันเป็นแค่ระบบอุ่นทิพย์ เพราะว่าแอลกอฮอล์จะมีฤทธิ์ไปขยายหลอดเลือดบริเวณผิวหนัง มือ เท้า ทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น จึงรู้สึกว่าร่างกายอุ่นเฉพาะในตอนแรก ๆ ที่ดื่ม 

ซึ่งการที่เส้นเลือดขยายตัวนี้ กลับทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนได้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำ ในช่วงหน้าหนาวมักจะมีการหนาวจนเสียชีวิตได้บ่อยจากการที่อุณหภูมิในร่างกายต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส (hypothermia)
 แอลกอฮอล์มีส่วนทำให้เสียชีวิตได้ก็เพราะว่า แอลกอฮอล์จะไปลดการรับรู้ความรู้สึกหนาวเย็น (ถ้ามีแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 0.3 g/100 mL)
 แต่ถ้าข้าวปลาไม่กิน นั่งรินกินแต่เหล้าขาว ก็อาจจะทำให้เกิด hypoglycemia เนื่องจากไม่ได้กินอะไรเข้าไป ส่งผลให้ร่างกายสั่นสู้ความหนาวน้อยลง (การสั่นของร่างกายสามารถเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายได้) เมื่อรู้สึกร้อนจากการดื่ม จึงถอดเสื้อ ทำให้ร่างกายหนาวเย็นเพิ่มขึ้น (paradoxical undressing) และฤทธิ์แอลกอฮอล์อาจทำง่วง และหลับท่ามกลางความหนาว คนที่ติดเหล้าเรื้อรัง สมองจะถูกทำลาย ประสาทการรับรู้ความรู้สึกหนาวเย็นจะผิดเพี้ยนไป

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ก็ควรระมัดระวังด้วย “กินเหล้า แก้หนาวไม่ได้ แต่มีสิทธิ์ตายได้”
 
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.