เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กปน.ร่วม มหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ 64 ในแคมเปญ “ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้”


27 ธ.ค. 2563, 18:10กปน.ร่วม มหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ 64 ในแคมเปญ “ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้”
วันนี้ ( 27 ธ.ค.63 ) นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีโครงการส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ประชาชน ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564” กปน. จึงมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ในโครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้” เพื่อช่วยลดรายจ่ายให้ประชาชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้น้ำประปาสะอาดปลอดภัย โดย กปน. มอบส่วนลด 10% ค่าติดตั้งประปาใหม่ สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว ประเภทบ้านพักอาศัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จากราคา 5,000 บาท เหลือ 4,500 บาท สำหรับผู้ที่ยื่นขอติดตั้งประปาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีผู้ใช้น้ำเดิมที่ถูกยกเลิกการใช้น้ำ สามารถขอติดตั้งประปาใหม่ได้ทั้ง 3 ช่องทาง คือ 
แอปพลิเคชัน MWA onMobile
เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th  
และที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center  โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailandRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.